Družbena odgovornost

Zavedamo se pomena korporativne družbene odgovornosti

Podpiramo in prizadevamo si za transparentno ter prijazno delovno in širše okolje. Verjamemo, da smo pomemben del družbenega okolja, zato ga spoštujemo in podpiramo v čim večji meri.

Zaposleni, naša moč in odgovornost

Le zadovoljni zaposleni lahko učinkovito prispevajo k uspešnosti podjetja. Skrbimo za dobre delovne pogoje in varna delovna mesta, spodbujamo spoštovanje različnosti in nagrajujemo dosežene rezultate.

Okolje, naša skrb

S posodabljanjem tehnologij in tehnik skrbimo za nižjo porabo surovin in energije. S tem odgovorno pripomoremo k zniževanju količine odpadkov. Za del električne energije, potrebne pri naši dejavnosti, s pomočjo sončnih celic skrbimo sami že od leta 2012. Za ogrevanje poslovnih prostorov uporabljamo energijo, ki nastaja pri proizvodnji izdelkov.

Družbeno okolje, naš partner

Verjamemo, da smo pomemben del družbenega okolja, v katerem delujemo. S pokroviteljstvom in donacijami pomagamo graditi kulturno, športno in varno družbo. Preko sodelovanja s šolami in fakultetami svoja vrata z veseljem odpiramo mladim in z njimi delimo svoje znanje.