Inovativnost in sodelovanje z inštituti

Sodelujemo z inštitiuti in izobraževalnimi ustanovami

Inovativni izdelki in rešitve na vseh področjih delovanja so za naše podjetje ključnega pomena.

Ker verjamemo, da vključevanje zaposlenih v proces ustvarjanja prihodnosti podjetja zagotavlja rast podjetja, ekipe in posameznika, spodbujamo kreativnost vseh sodelavcev.

Dijakom in študentom nudimo strokovno in finančno pomoč pri študiju, omogočamo opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja, kar se lahko razvije tudi v dolgoročno sodelovanje. Študentom med drugim omogočamo okolje za raziskave za diplomske in magistrske naloge.

Z znanstvenimi inštituti v Sloveniji in tujini sodelujemo pri skupnih razvojnih projektih. Raven znanja v takšnih strokovnih ustanovah je visoka, raziskovanje in nova odkritja pa so pot do inovacije. Trudimo se, da bi čim več takšnih odkritij pripeljali v prakso. Naše zaposlene zato spodbujamo tudi k dodatnemu izobraževanju.

Če se tudi sami vidite kot nekdo, ki bi svoja teoretična ali praktična znanja s področja kemije, elektrotehnike in strojništva želel unovčiti pri razvoju izdelkov in procesov s področja keramičnih komponent, vas vabimo, da si ogledate razpisana delovna mesta.

Preverite prosta delovna mesta