Novice

Sodelovanje z inštituti

Inovativnost in sodelovanje z inštituti

Sodelujemo z inštitiuti in izobraževalnimi ustanovami Inovativni izdelki in rešitve na vseh področjih delovanja so za naše podjetje ključnega pomena. Ker verjamemo, …
Elektromobilnost

Elektro mobilnost

Izzivi, ki jih prinaša elektro mobilnost Z okvarami, ki jih poznamo pri motorjih z notranjim zgorevanjem, smo se verjetno srečali že …
Posodabljanje proizvodnih procesov

Posodabljanje proizvodnega procesa

Z lastnim znanjem avtomatiziramo in digitaliziramo proizvodnjo Ker proizvajamo majhne in številne (raznolike) izdelke, pri razvoju in posodabljanju procesov potrebujemo veliko …
PTC ceramic heating elements

Pametne hiše in stavbe

Razvijamo komponente za prihodnost pametnih hiš Pametne hiše so nedvomno trend prihodnosti, ki pa se udejanja že danes. Ključno vlogo pri hišah …