O nas

S trajnostnimi rešitvami v zeleno prihodnost

V podjetju Stelem izdelujemo trajnostne samoregulirne keramične grelne elemente PTC in temperaturne senzorje različnih oblik in velikosti.

Skladno z željami naših naročnikov ustvarjamo široko paleto izdelkov za različne ravni električne napetosti in temperaturnih območij.

Kot globalno podjetje smo prisotni v avtomobilski industriji, industrijskih aplikacijah, regulacijski tehniki, ogrevalnih sistemih, izdelkih bele tehnike, nadzornih sistemih, medicinski tehniki, temperaturnih zaščitah elektromotorjev in transformatorjev ter številnih drugih napravah in strojih.

Razvoj naših izdelkov poteka v tesnem sodelovanju z naročniki. Skupaj razvijamo kakovostne in tehnološko napredne rešitve. Izdelke Stelem odlikuje preverjena vrhunska kakovost, ki jo dosegamo z natančno izdelavo, skrbno obdelavo ter kontrolo v različnih fazah proizvodnje. Večji del proizvodnje je povsem ali delno avtomatiziran, določene operacije pa še vedno izvajamo ročno.

Razvoj usmerjamo k trajnostnim rešitvam za zeleno prihodnost, zato s svojimi izdelki stopamo tudi na področje elektro mobilnosti in pametnih hiš. Vrednote, ki povezujejo naše zaposlene, predstavljajo jamstvo našega poslanstva kot globalnega ponudnika pametnih in trajnostno naravnanih rešitev.

“Stelem, wise ceramics “

Vrednote

  • Ustvarjalnost in strast do iskanja novih rešitev.
  • Poštenost in spoštovanje.
  • Odgovornost do naročnikov, zaposlenih in drugih deležnikov.
  • Timski duh in medsebojno spoštovanje.
  • Pripadnost in lojalnost podjetju.

Poslanstvo

Skupaj z naročniki razvijamo inovativne, prilagodljive in trajnostno naravnane rešitve, ki izboljšujejo kakovost bivanja uporabnikov. Skrbimo za varno, kontrolirano in okolju prijazno ogrevanje. Smo zanesljiv partner in odgovorni do zaposlenih, naročnikov, poslovnih partnerjev, lokalne skupnosti in okolja. Z ustvarjanjem novih delovnih mest predstavljamo pomembnega zaposlovalca v lokalni skupnosti. Smo strasten razvijalec novih visokotehnoloških rešitev s področja senzorike, samoregulirne ogrevalne in regulacijske tehnike po meri naročnika.

Vizija

Utrditi položaj globalnega ponudnika nišnih in srednje serijskih izdelkov na področju ogrevanja, senzorike, kontrole ogrevanja in avtomatizacije procesov. Z raznolikostjo segmentov želimo utrditi in nadgraditi ključna področja obvladovanja toplote.

Cilji do leta 2030

Do leta 2030 želimo svoje izdelke in storitve razširiti na tri nova področja. Želimo razširiti svojo prisotnost tudi na nove geografsko obetavne trge. Z digitalizacijo nameravamo še dodatno izboljšati proizvodnjo in s tem tudi zagotavljati najvišjo raven sodobnosti in kakovosti.

Certifikati

Odličnost naših rešitev potrjujejo certifikati ISO in UL, ključno merilo uspešnosti pa nam predstavlja zadovoljen naročnik. Naši izdelki nastajajo v proizvodnem procesu, ki ustreza sistemu vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015.

Zgodba Stelema

Podjetje Stelem d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 1993, prvotno kot popoldanska dejavnost konstruiranja in izvedbe STrojev ter ELEMentov. V začetku je bila to zgolj dodatna dejavnost za ustanovitelje, leta 1995 pa se nam je ponudila priložnost, da od tovarne ISKRA KEKO v težavah odkupimo stroje in najamemo poslovne prostore. Po stečaju KEKA je Stelem zaposlil večje število delavcev propadlega podjetja.

Po dobrem letu urejanja razmer po stečaju KEKA smo v letih 1997/1998 zagnali nov razvojno-investicijski ciklus, namenjen širjenju kapacitet in razvoju novih izdelkov. Z novimi izdelki in večjimi kapacitetami smo leta 2002 prodajo podvojili, kar je bila dobra spodbuda za nadaljnja vlaganja in razvoj. To nam je v nadaljevanju omogočilo prehod z izdelave manj zahtevnih, nizkocenovnih izdelkov na zahtevnejše.

V letih 2005/2006 smo prevzeli manjše konkurenčno podjetje v Nemčiji, preko katerega smo poslovanje razširili na nove trge. Sistem kakovosti smo leta 2006 potrdili s pridobitvijo certifikata ISO 9001. V naslednjem desetletju smo se posvetili predvsem razvoju senzorike, avtomatizaciji procesov, razvoju laboratorijev, izboljševanju delovnih pogojev zaposlenih in izboljšanju energetske učinkovitosti. Za delno pokrivanje energetskih potreb smo leta 2012 zgradili sončno elektrarno.Eden večjih mejnikov zadnjih let je tudi leto 2016/17, ko smo na avtomobilskem segmentu začeli proizvajati komponente za premijske nemške avtomobilske znamke BMW in Daimler.

Našo zgodbo nadaljujemo s širjenjem trgov, pri čemer zavestno uvajamo elemente trajnostnega razvoja tako na področju palete izdelkov kot tudi v okviru posodabljanja našega procesa.