Posodabljanje proizvodnega procesa

Z lastnim znanjem avtomatiziramo in digitaliziramo proizvodnjo

Ker proizvajamo majhne in številne (raznolike) izdelke, pri razvoju in posodabljanju procesov potrebujemo veliko inovativnosti.

Konkurenca na trgu nas spodbuja, da smo vedno v koraku s časom, zato z rednim posodabljanjem procesov izboljšujemo njihovo učinkovitost in zmanjšujemo obremenitev delavcev.

Ker pa takih rešitev ni mogoče kupiti, smo jih razvili s pomočjo naših zaposlenih, ki s svojo izobrazbo, tehnično sposobnostjo in inovativnostjo vedno znova odkrivajo rešitve za izboljšanje procesa izdelave. Tako po lastnem razvoju izdelamo avtomatske ali polavtomatske stroje za opravljanje posameznih faz procesa izdelave komponent. Iščemo inovativne pristope k izdelavi čim bolj učinkovitih izdelkov in raziskujemo področja, kamor vodi trend za prihodnost.

Digitalizacija je prav tako ena od pomembnih novosti, ki jih uvajamo v različne procese izdelave proizvodov. Visoko stopnjo digitalizacije dosegamo v procesih merjenja kakovosti, digitalizacijo pa uvajamo tudi na ostalih področjih.

Verjamemo, da je avtomatizacija in digitalizacija ključ za našo konkurenčnost tudi v prihodnosti, zato v svoj kolektiv vedno znova vabimo nove sodelavce, ki prinesejo svež pogled in nova znanja.

Poglejte, katere delavna mesta so aktualna