Senzorji PTC

Trajnostni samoregulativni senzorji za različne aplikacije

Stelem je eno redkih podjetij, ki z lastnim znanjem, tehnologijo in razvojem ponuja raznolik nabor termične zaščite s senzorji PTC.

Prihodnost je v kompaktni izvedbi toplotnega senzorja, s katerim se da avtomatizirati procese vgradnje in neposredno namestitev na elektroniko.

Senzor PTC je temperaturno odvisen element, zato je zelo uporaben pri zaznavanju sprememb v temperaturi. Tako služi kot varovalni element električnih naprav pred pregrevanjem. Odlikuje ga občutljivost, saj se že pri majhni spremembi temperature znatno spremeni njegova upornost. Ob preveliki porasti upornosti senzorskega elementa da kontrolna naprava signal za odklop napajalnega tokokroga. Njegove prednosti so predvsem v hitri odzivnosti, v tem, da je namenjen poljubno velikemu številu preklopnih ciklov, da je majhen element, ki v aplikaciji ne zavzema veliko prostora. Ni zanemarljivo, da so stroški priskrbe majhni.

Senzorji PTC se uporabljajo predvsem v električnih navitjih motorjev in transformatorjev, merijo raven tekočine idr. Temperaturni senzorji so lahko izdelani v klasični, ožičeni izvedbi ali pa inovativni, kompaktni izvedbi, ki omogoča avtomatizirano vgradnjo. Oba koncepta izdelujemo v temperaturnem območju med 60 in 210 ˚C, razvijamo pa nove generacije senzorjev za še višje temperature.

Temperatura

Senzorji PTC se uporabljajo za merjenje temperature in preprečevanje pregrevanja naprav. Pogosta je njihova uporaba v elektromotorjih, kjer senzor PTC deluje kot varnostni element za izklop elektromotorja ob preveliki obremenitvi.

Raven tekočin

Upornost senzorjev PTC omogoča tudi zaznavanje ravni tekočin v različnih aplikacijah. Senzor je namenjen preprečevanju prenapolnjenosti rezervoarjev in s tem zagotavlja varno in zanesljivo delovanje celotnih sistemov, ki so od njih odvisni.

Vetrne elektrarne

Vetrne elektrarne so velik inženirski dosežek, ki zaradi njihovih razsežnosti in s tem potrebne varnosti potrebujejo številna kontrolna mesta za toplotno zaščito. S senzorji PTC je možno zagotavljati nemoteno delovanje mehanizmov vetrnih elektrarn, kar posledično prinaša zanesljivo dobavo električne energije.