Trajnost

Trajnostna naravnanost in skrb za okolje

Zelena narava in okoljsko ravnovesje postajata najvišji vrednoti sodobne družbe, ki pa sta vse bolj ogroženi.

Zavedamo se korporativne odgovornosti in zato v podjetju Stelem z razvojem inovativnih rešitev in trajnostnih materialov skrbimo za zdravo okolje naše in prihodnjih generacij.

Za trajnost se zavzemamo v glavnem preko vpliva na izboljšanje energetske učinkovitosti objektov, avtomobilov in posledično na zmanjšanje izpustov CO2 ter preko trajnostne narave keramike. Trajnost se kaže v celotnem življenjskem ciklu izdelka. Keramika je obstojni material, ki zagotavlja zanesljivost in delovanje naših izdelkov na dolgi rok. Naše keramične izdelke v nasprotju s konkurenčnimi rešitvami odlikuje samoregulacija, kar pomeni, da za delovanje ne potrebujejo dodatnih krmilnih naprav. Na tak način zmanjšujemo porabo okolju neprijaznih materialov in prispevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa posameznih aplikacij, v katere so vgrajeni naši izdelki.

Uporaba trajnih materialov, lastnih virov sončne in toplotne energije ter reciklaža materialov so osnova našega trajnostnega razvoja.